top of page
LogoMainPage.png

" Am creat acest serviciu exclusiv on-line, din dorința de a ajuta consumatorii de servicii de asigurare, și nu numai, să interacționeze în cel mai ușor,  rapid și ieftin mod cu societățile de asigurare, în demersurile lor de a își recupera despăgubirile cuvenite. "

Despre acest serviciu

Am creat acest serviciu exclusiv on-line, din dorința de a ajuta consumatorii de servicii de asigurare, și nu numai, să interacționeze în cel mai ușor,  rapid și ieftin mod cu societățile de asigurare, în demersurile lor de a își recupera despăgubirile cuvenite. 

Serviciul a fost gândit, inițial ca de la momentul producerii accidentului auto, părțile să poată completa exclusiv on-line formularul de constatare amiabilă de accident, urmând ca de acolo asigurătorul ținut răspunzător să fie notificat în vedere efectuării constatării de daună. Întrucât, legislația actuală nu permite folosirea formularului de constatare amiabilă în format electronic, această componentă a fost amânată.

 

Ulterior, după efectuarea reparațiilor persoana prejudiciată poate solicita prin intermediul acestui portal, prin completarea formularului pus la dispoziție, plata despăgubirilor cuvenite. Acesta este un serviciu gratuit pus la dispoziție tuturor clienților care au contractat serviciul de consultanță "Fără grijă"pus la dispoziție de companiile de brokeraj prin rețelele lor de distribuție. 

În situația în care cererea de despăgubire nu este onorată de către societatea de asigurare în termenul de plată legal de 30 de zile, și în măsura în care ați optat pentru acest serviciu, societatea noastră de avocatură va introduce acțiune în instanță în vedere recuperării despăgubirilor.

Pentru clienții care au contractat serviciul de consultanță "Fără grijă"pus la dispoziție de companiile de brokeraj prin rețelele lor de distribuție, acest serviciu este gratuit, taxele timbru și alte cheltuieli fiind avansate de către societatea noastră, urmând a fi recuperate de la societatea de asigurare rău platnică.

 

Vă invităm să încercați serviciile noastre gratuite! 

Procedura în cazul producerii unui accident

Accidentul auto 

Deschiderea dosarului de daună

Reparația autovehiculului

Cererea de despăgubire

Acțiunea în instanță

Recuperarea despăgubirilor

În momentul producerii accidentului aveți grijă, după luarea masurilor de siguranță, să faceți fotografii ale auto implicate, sa completați formularul de constatare amiabila sau să anunțați poliția.

În vederea efectuării constatării și deschiderii dosarului de daună de către asigurătorul RCA al persoanei vinovate sau asigurătorul dvs în cazul în care aveți decontare directă trebuie să notificați producerea evenimentului.

Aici găsiți toate datele de contact necesare notificări asigurătorilor.

După efectuarea constatării de daună efectuate de asigurător puteți efectua reparația autovehiculului fie la un service care are convenție de decontare cu asigurătorul fie la un alt service autorizat RAR. introducerea în reparație se va face numai pe baza acordului asigurătorului și a notei de introducere în reparație(NIR).

De asemenea. vi se va solicita înainte de a începe reparațiile devizul estimativ a service-ului auto, deviz ce trebuie acceptat in prealabil de asigurător.

Pe perioada reparațiilor puteți beneficia de autovehicul la schimb, contravaloare utilizării fiind suportata tot de asiguratorul RCA.

După efectuarea reparațiilor, urmează să solicitați contravaloarea reparațiilor și costurilor pentru auto la schimb. Dacă între asigurător și service exista contract de decontare atunci puteți trece pe cererea de despăgubire service-ul ca și beneficiar al plății. Dacă nu există o astfel de înțelegere sau dacă ați efectuat reparația în regie proprie sau ați plătit dvs reparațiile atunci solicitați ca plata să se facă către dvs.

Plata urmează a se efectua în termen de maxim 30 de zile de la depunerea tuturor documentelor.

În situația în care după 30 de zile nu primiți despăgubirile solicitate, ar trebui să vă adresați instanțelor de judecată cu o acțiune prin care să solicitați instanței să oblige asigurătorul la plata despăgubirilor cuvenite. Acțiunea este recomandat să fie redactată de un avocat și trebuie însoțită de documentele ce au fost depuse la dosarul de daună și de taxa de timbru necesară conform legii.

Într-un final, după obținerea unei hotărâri judecătorești definitive aceasta urmează a fi pusă în executare prin intermediul unui executor judecătoresc, cu plata onorariului de executare și taxelor conform prevederilor legale

Let's Get

Social

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page