top of page

Acerca de

A woman looking at charts on the screen

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Societatea Civilă de Avocați CHIRIC & CHIRIC, Baroul București, cu sediul profesional în București, strada Căderea Bastiliei nr.80-84, parter, sector 1, cod postal 010616, e-mail office@chiric.eu, contact@faragrija.ro, fax: 021.224.60.29, mobil: 0374 914 705 reprezentată de avocat titular Liviu CHIRIC, cu ocazia încheierii contractului de asistență juridică și reprezentare avocațială, contract încheiat la distanță, prin intermediul website-ului nostru, www.faragrija.ro, vă aduce la cunoștință următoarele:

 

1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

2. Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră sau a persoanelor pe care le reprezentați, domiciliul și codul numeric personal, permis de conducere, date identificare autovehicul condus, date identificare asigurare RCA cont bancar cuprinse în contractul încheiat cu noi sau pe formularele completate pe website-ul mai sus menționat, pentru:

  • executarea contractului încheiat cu dumneavoastră, inclusiv realizarea activităților efectuate de noi în interesul dumneavoastră în virtutea contractului dintre noi;

  • îndeplinirea obligațiilor fiscale legate de plata onorariului;

  • redactarea înscrisurilor în numele dumneavoastră, potrivit mandatului încredințat;

  • înaintarea către instanțe și alte instituții, autorități, organizații și persoane fizice, din România și din alte țări, în calitate de reprezentant convențional sau apărător a cererilor și altor înscrisuri necesare executării mandatului încredințat;

  • îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina avocaților;

  • îndeplinirea obligației noastre profesionale de ținere a evidenței contractelor încheiate de forma de exercitate a profesiei de avocat. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale

3. Prelucrăm numărul dumneavoastră de telefon, adresa poștală și adresa dumneavoastră de e-mail, pentru:

  • comunicarea cu dumneavoastră. Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor profesionale avocațiale.

4. Prelucrăm date cu caracter personal audio și video prelevate din actele dvs de identitate, stare civilă sau alte documente necesare identificării sau în timpul utilizării serviciului de consultanță online audio/video, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale de cunoaștere a clientelei.

5. Prelucrăm datele cuprinse în solicitările și informările dumneavoastră către noi și datele prepușilor și terților cuprinse în înscrisurile pe care ni le aduceți la cunoștință, pentru:

  • realizarea interesului dumneavoastră legitim de a beneficia de asistență juridică și reprezentare avocațială;

  • realizarea interesului public de realizare a serviciilor avocațiale și scopurilor legitime ale avocatului. Aceste date vor fi păstrate pe durata executării contractului dintre dumneavoastră și avocat.

6. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

7. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională a avocatului, ci și o valoare esențială.

8. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către avocat. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.

9. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea contractului încheiat între dumneavoastră și avocat. În acest caz avocatul este exonerat de răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui.

 

Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

10. Prin folosirea serviciilor de programare consultații, on line sau la sediul nostru, a spatiului virtual audio/video vă dați consimțământul în mod expres cu privire la prelucrarea datelor personale așa cum este aceasta descrisă în acest document electronic.

SCA Chiric & Chiric

CERERE EXERCITARE DREPTURI

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă mulțumim pentru mesaj!

This form no longer accepts submissions.

bottom of page