Termenii și condițiile de utilizare ale serviciilor Faragrija.ro

TERMENI GENERALI

Utilizarea serviciilor oferite de aplicația „FaraGrija.ro” semnifică acordul dvs. tacit asupra conținutului termenilor și condițiilor de mai jos. Dacă utilizați aplicația „FaraGrija.ro” înseamnă că ați citit, ați înțeles și ați acceptat termenii și condițiile de utilizare.

Ne rezervăm dreptul, fără a fi necesar acceptul dvs., de a aduce schimbări sau modificări acestor Termeni și Condiții de utilizare, în orice moment. Orice modificare ce va fi adusă conținutului Termenilor și Condițiilor de utilizare va fi notificată utilizatorilor prin actualizarea datei în câmpul „Ultima actualizare” a Termenilor și Condițiilor de utilizare.

Responsabilitatea pentru luarea la cunoștință a modificărilor aduse Termenilor și Condițiilor de utilizare revine utilizatorilor, prin revizuirea periodică a conținutului Termenilor și Condițiilor de utilizare.

Continuarea utilizării aplicației după data publicării Termenilor și Condițiilor modificați,  reprezintă că ați luat la cunoștință și ați acceptat toate modificările aduse Termenilor și Condițiilor de utilizare până în acel moment.

Informațiile furnizate prin intermediul aplicației „FaraGrija.ro” vor fi în acord doar cu prevederile legale interne, astfel că nu ne asumăm responsabilitatea pentru respectarea normelor legale ce sunt supuse jurisdicției altor țări. Utilizatorii ce accesează și/sau folosesc aplicația din alte jurisdicții sau țări sunt singurii responsabili pentru respectarea normelor legale locale aplicabile în țara în care se află și/sau în țara a cărei jurisdicție se supun din orice motive.

DEFINIȚII

În cuprinsul prezentului document, termenii de mai jos au următoarea semnificație:

 • Prestator: administratorul și dezvoltatorul aplicației FaraGrija.ro – societatea Bewell Technologies SRL – cu sediul în România, Cluj-Napoca , str. Ialomița , nr. 11 , ap. 5 , Județul Cluj, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului J12/1166/2017, cod de identificare fiscală 37273506;
 • Utilizator: persoana fizică cu vârsta de peste 18 ani,  cu capacitate de exercițiu deplină, care folosește aplicația;
 • Persoana păgubită: persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă;
 • Persoana responsabilă de eveniment: persoana căreia îi aparține culpa pentru producerea accidentului auto;
 • Asigurat: proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau unui tramvai a cărui răspundere civilă delictuală este preluată contractual de un asigurator RCA în baza contractului RCA valabil pentru prejudiciile produse terțelor persoane din accidente de vehicule/tramvaie;
 • Asigurător: asigurător autorizat să practice asigurare RCA pe teritoriul Romaniei;
 • Aplicație: programul software dezvoltat de Prestator și prin intermediul căruia Utilizatorii pot efectua în mod online serviciile ce fac obiectul conținutului aplicației „FaraGrija.ro”;
 • Eveniment rutier: eveniment în care a fost implicat cel puțin un autovehicul în urma căruia au rezultat prejudicii materiale; Pentru claritate, informăm Utilizatorii aplicației FaraGrija.ro despre faptul că pot beneficia de acest serviciu în limitele și condițiile prevăzute de dispozițiile Legii nr. 132/2017 și a Normei nr. 20/2017, respectiv atunci când evenimentul rutier reprezintă un risc acoperit de asigurarea RCA în sensul acestor norme legale.
 • Avizare daună: notificarea asigurătorului de către persoana prejudiciată, de către asigurat sau mandatarii acestora, cu privire la producerea evenimentului asigurat;
 • Parteneri specializați: persoanele fizice și/sau juridice cu care Prestatorul are încheiat un contract de colaborare în vederea prestării serviciilor incluse în pachetele oferite;
 • Prestator servicii juridice: casă de avocatură specializată în daune auto.
 • Pachete de servicii: pachetul basic, standard și pachetul premium, oferite de Prestator prin intermediul aplicației, descrise în cadrul termenilor și condițiilor;
 • Intermediari: societate română autorizată să presteze servicii de intermediere și consultanță în încheierea asigurărilor RCA, în conformitate cu Legea nr. 237/2015, Legea nr. 132/2017 și Norma 20/2017;

 

CONȚINUT

În vederea utilizării aplicației ”FaraGrija.ro”, Utilizatorul trebuie să dispună de un telefon mobil / dispozitiv care să permită transmiterea de fotografii de la locul evenimentului cu vehiculele implicate în accidente, locul accidentului (locația), marcajele rutiere, documentele șoferilor implicați, datele privind locul evenimentului rutier, data și ora,  orice alte informații necesare furnizării serviciilor oferite prin intermediul aplicației.

Accesul la serviciile furnizate prin intermediul aplicației ”FaraGrija.ro” se va realiza în baza unui cont Apple, Facebook, Google sau LinkedIn deja deținut de utilizator. Astfel, contul necesar pentru utilizarea aplicației ”FaraGrija.ro” se va crea pe baza informațiilor furnizate de către utilizator la momentul creării acestor conturi. Fără logarea în cont și fără acceptarea Termenilor și Condițiilor, precum și a Politicii de Confidențialitate nu vor putea fi parcurși pașii privind accesarea serviciilor.

În vederea furnizării serviciilor, Utilizatorul trebuie să introducă în aplicație informații despre:

 1. eveniment
 2. vehiculul avariat
 3. localizare avarii
 4. proprietarul vehiculului pentru care este notificată daună
 5. conducătorul autovehiculului pentru care se notifică dauna/persoana care a constatat avariile la vehiculul pentru care se notifică dauna
 6. observații și mențiuni
 7. persoana de contact
 8. documentele deținute: existența formularului de constat amiabil; fotografii cu vehiculul pentru care faceți notificarea; polița de asigurare; procesul-verbal poliție etc.

Una din metodele de identificare a utilizatorului poate fi identificarea prin metoda Face ID (recunoaștere facială). Această metodă de identificare are la bază  autentificarea securizată cu tehnologii avansate ce permit identificarea precisă de către dispozitivul utilizat a geometriei feței. 

Prin intermediul aplicației „FaraGrija.ro”, Utilizatorilor le sunt furnizate următoarele servicii:

 1. Serviciul de notificare incident auto, prin intermediul căruia Utilizatorii pot declara un incident rutier în care au fost implicați și pentru care se consideră îndreptățiți să primească despăgubiri de asigurător. Serviciul de notificare incident auto este furnizat gratuit Utilizatorilor și operează prin transmiterea informațiilor ce sunt introduse de Utilizator către Asigurător. Notificarea daunei către asigurător se va realiza în intervalul orar 8:00-17:30 pentru solicitările de notificare realizate prin intermediul aplicației până la 17:00 sau prin transmiterea informațiilor de către Utilizator prin e-mail. Pentru solicitările de notificare realizate prin intermediul aplicației / e-mailului după ora 17:00 notificarea asigurătorului se va realiza a doua zi lucrătoare în intervalul orar mai sus menționat.   

În procedura de notificare a daunei către asigurător vom indica adresa noastră de contact (e-mail: daune@FaraGrija.ro.ro) astfel încât să putem să vă informăm cu privire la stadiul cererii dvs. precum și cu privire la orice solicitare venită din partea Asigurătorului inclusiv, dar fără a se limita la documente, informații suplimentare de care asigurătorul are nevoie pentru deschiderea dosarului de daună. 

Prin utilizarea aplicației ”FaraGrija.ro” și acceptarea Termenilor și Condițiilor sunteți de acord ca adresa de contact menționată în cererea de notificare a daunei să fie adresa noastră. Astfel sunteți de acord și înțelegeți că noi vom ține legătură cu asigurătorul și vă vom comunica orice solicitare venită din partea lui în legătură cu incidentul rutier în care ați fost implicați și / sau care este stadiul cererii dvs., inclusiv dar fără a se limita dacă incidentul rutier semnalizat prin intermediul aplicației ”FaraGrija.ro” este încadrat sau nu în categoria evenimentului asigurat conform legislației în vigoare și se va deschide astfel, dosarul de daună, dacă sunt necesare documente, informații suplimentare și / sau care este stadiul dosarului dvs. de daună deschis în urma utilizării serviciului de notificare incident auto.

Vă vom comunica dacă există solicitări din partea Asigurătorului iar dvs. veți avea posibilitatea de a răspunde acestor solicitări și de a transmite informațiile, documentele suplimentare fie prin intermediul aplicației ”FaraGrija.ro”, fie în mod direct către Asigurător.

Prin intermediul acestui serviciu, vă ajutăm să notificați producerea unui incident rutier către Asigurător pe baza informațiilor introduse de dvs. în aplicație, vă informăm cu privire la stadiul cererii dvs. și totodată cu privire la deschiderea sau nu a dosarului de daună. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor înțelegeți și acceptați că etapele ulterioare deschiderii dosarului de daună, inclusiv acordarea despăgubirilor de către Asigurător nu se poate realiza în baza serviciului de notificare incident auto furnizat prin intermediul aplicației ”FaraGrija.ro”.

 1. Serviciul de evaluare daună autovehicul, constă în determinarea cuantumului despăgubirii la care ar fi îndreptățită Persoana păgubită. Evaluarea daunelor materiale aduse autovehiculului implicat în accidentul rutier se realizează contra-cost prin intermediul unui  sistem de evaluare specializat. În procesul de evaluare al daunelor colaborăm și cu persoane autorizate în activitatea de evaluare a riscului de asigurare și a pagubei.  

Evaluarea daunelor materiale se face pe baza informațiilor și documentelor furnizate de către Utilizator, din care rezultă daunele vizibile ale autovehiculului. Rezultatul evaluării daunei va fi transmis Utilizatorilor prin intermediul  adresei de e-mail furnizată de aceștia, în urma achitării costului aferent acestui serviciu în maxim 24 de ore calculate din momentul achitării serviciului de către Utilizator.

Plata serviciului de evaluare a daunelor autovehiculului se va face exclusiv online și va fi intermediată de către un procesator de plăți agreat de Prestator.

Tariful aferent serviciului de evaluare daună autovehicul va fi adus la cunoștința Utilizatorului înainte de introducerea detaliilor necesare pentru efectuarea plății.

Utilizatorii pot beneficia de serviciile de notificare și evaluare daună descrise supra, împreună cu următoarele servicii suplimentare, prin achiziționarea unuia dintre pachetele oferite de Prestator de la intermediarii acestuia, sau de la Prestator în mod direct, după cum urmează:

 A. PACHETUL BASIC include:

 • Serviciul de notificare către societatea de asigurări a incidentului auto survenit, cu consecința deschiderii dosarului de daună, al cărui număr și stadiu îi vor fi comunicate în mod constant Utilizatorului, prin metoda de comunicare aleasă – telefonic  sau e-mail, astfel cum este descris la punctul 1 de mai sus;
 • Oferirea serviciilor de consultanță prin e-mail sau telefonic de către echipa FaraGrija.ro față de întrebările pe care Utilizatorii le au în legătură cu durata soluționării dosarului, rezultatele posibile ce ar putea interveni. Pentru apelurile și mesajele scrise recepționate între orele 8-17:00 în zilele lucrătoare se primește răspuns în aceeași zi. Apelurile și mesajele primite în afara acestui interval sunt prioritizate pentru următoarea zi lucrătoare.
 • Asistență și reprezentare juridică în cazul producerii unui eveniment în urma căruia utilizatorului i se suspendă dreptului de a conduce (serviciu disponibil doar pentru pachetele achiziționate pe www.FaraGrija.ro.ro), cu excepția cazului în care a fost dispusa începerea urmăririi penale în legătură cu evenimentul rutier.:

Utilizatorul va notifica prin call-center sau e-mail sau alt mijloc de comunicare FaraGrija.ro, cu privire la faptul că a fost implicat într-un eveniment/accident și i-a fost suspendat dreptul de conducere.

 • fotocopii după actele emise de autorități din care să rezulte cauzele și împrejurările producerii accidentului/evenimentului; 
 • documentul prin care s-a dispus suspendarea dreptului de conducere 
 • fotocopie act de identitate
 • declarație cu privire la circumstanțele producerii accidentului și eventual 
 • motivele pentru care consideră că vinovăția în producerea accidentului nu-i aparține.
 • desemnarea a doi martori, acolo unde există

Prestatorul servicii juridice  va fi notificat și va reveni cu un contract de asistență juridică ce urmează a fi semnat la distanță de către Utilizator, care va deveni astfel clientul Prestatorului servicii juridice.

Prestatorul servicii juridice  va formula contestație împotriva actului prin care s-a dispus suspendarea permisului de conducere, în maxim 1 zi lucrătoare de la momentul în care va intra în posesia tuturor documentelor menționate mai sus inclusiv contractul de asistenta juridica. Lipsa documentelor menționate la literele b și c de mai sus nu poate atrage niciun fel de răspundere în sarcina Prestatorului servicii juridice și / sau FaraGrija.ro.

Prestatorul servicii juridice va suporta costurile cu formularea contestației, depunerea acesteia în instanță, reprezentarea la termenele de judecată și eliberarea dovezii privind existenta unui dosar pe rolul instanței, în vedere folosirii ei de către Utilizator la Poliția Rutieră pentru ridicarea permisului.

În urma contestației Utilizatorul va merge sa ridice permisul de conducere de la unitatea teritorială de poliție. Utilizatorul înțelege că ridicarea permisului este în sarcina sa exclusivă.

Prestatorul servicii juridice nu garantează și nici nu poate garanta modalitatea de soluționare a contestației împotriva actelor prin care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de conducere a autovehiculelor. Prestatorul de servicii juridice are doar o obligație de diligență, nu una de rezultat, conform prevederilor privind exercitarea profesiei de avocat.

Clientul-Utilizator va trebui să suporte toate costurile legate de o eventuală expertiză tehnică judiciară aprobată sau dispusă de instanță, costurile cu martorii propuși de Client, taxe de legalizarea sau de punere în executare a hotărârilor, acolo unde este cazul.

B1. PACHETUL STANDARD include:

 • Serviciul de notificare către societatea de asigurări a incidentului auto survenit, cu consecința deschiderii dosarului de daună, al cărui număr și stadiu îi vor fi comunicate în mod constant Utilizatorului, prin metoda de comunicare aleasă – telefonic  sau e-mail, astfel cum este descris la punctul 1 de mai sus;
 • Serviciul de evaluare al daunei produse autovehiculului Utilizatorului, prin intermediul căruia persoana păgubită primește un punct de vedere obiectiv raportat la valoarea despăgubirilor la care ar fi îndreptățită, în urma evaluării daunelor materiale realizate prin intermediul sistemului specializat de evaluare al daunelor, detaliat supra la punctul 2;
 • Asistență și reprezentare juridică în cazul producerii unui eveniment în urma căruia utilizatorului i se suspendă dreptului de a conduce (serviciu disponibil doar pentru pachetele achiziționate pe www.FaraGrija.ro.ro), cu excepția cazului în care șoferul se afla sub influența băuturilor alcoolice sau a unor substanțe interzise, eveniment în urma căruia Utilizatorului îi este suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor:

Utilizatorul va notifica prin call-center sau e-mail sau alt mijloc de comunicare FaraGrija.ro, cu privire la faptul că a fost implicat într-un eveniment/accident și i-a fost suspendat dreptul de conducere.

 • fotocopii după actele emise de autorități din care să rezulte cauzele și împrejurările producerii accidentului/evenimentului; 
 • documentul prin care s-a dispus suspendarea dreptului de conducere 
 • fotocopie act de identitate
 • declarație cu privire la circumstanțele producerii accidentului și eventual 
 • motivele pentru care consideră că vinovăția în producerea accidentului nu-i aparține.
 • desemnarea a doi martori, acolo unde există

Prestatorul servicii juridice  va fi notificat și va reveni cu un contract de asistență juridică ce urmează a fi semnat la distanță de către Utilizator, care va deveni astfel clientul Prestatorului servicii juridice.

Prestatorul servicii juridice  va formula contestație împotriva actului prin care s-a dispus suspendarea permisului de conducere, în maxim 1 zi lucrătoare de la momentul în care va intra în posesia tuturor documentelor menționate mai sus inclusiv contractul de asistenta juridica. Lipsa documentelor menționate la literele b și c de mai sus nu poate atrage niciun fel de răspundere în sarcina Prestatorului servicii juridice și / sau FaraGrija.ro.

Prestatorul servicii juridice va suporta costurile cu formularea contestației, depunerea acesteia în instanță, reprezentarea la termenele de judecată și eliberarea dovezii privind existenta unui dosar pe rolul instanței, în vedere folosirii ei de către Utilizator la Poliția Rutieră pentru ridicarea permisului.

În urma contestației Utilizatorul va merge sa ridice permisul de conducere de la unitatea teritorială de poliție. Utilizatorul înțelege că ridicarea permisului este în sarcina sa exclusivă.

Prestatorul servicii juridice nu garantează și nici nu poate garanta modalitatea de soluționare a contestației împotriva actelor prin care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de conducere a autovehiculelor. Prestatorul de servicii juridice are doar o obligație de diligență, nu una de rezultat, conform prevederilor privind exercitarea profesiei de avocat.

Clientul-Utilizator va trebui să suporte toate costurile legate de o eventuală expertiză tehnică judiciară aprobată sau dispusă de instanță, costurile cu martorii propuși de Client, taxe de legalizarea sau de punere în executare a hotărârilor, acolo unde este cazul.

 • Punerea la dispoziția Utilizatorului a folosinței unui autoturism pe perioada în care este lipsit de folosința propriului autoturism, cauzată de evenimentul rutier în cauză, cu respectarea termenilor și condițiilor specifice partenerului de mobilitate publicați la următoarea adresă  dacă:

§  incidentul rutier a avut loc pe teritoriul României;

§  Utilizatorul deține calitatea de parte vătămată în urma incidentului rutier, respectiv Utilizatorul nu este persoana responsabilă de producerea evenimentului rutier; Astfel, Utilizatorilor aplicației li se va pune la dispoziție folosința unui alt autoturism în situațiile în care sunt lipsiți de folosința propriului autoturism ca urmare a unui eveniment rutier cauzat din culpa șoferului celuilalt vehicul implicat în incident, cu condiția ca șoferul căruia îi revine culpa pentru incident să dețină o poliță RCA valabilă la momentul producerii evenimentului în cauză.

§  durata de folosire a autovehiculului de către Utilizator se va determina în funcție de devizul de reparație realizat de FaraGrija.ro și aplicarea normelor legale în vigoare;

§  clasa autovehiculului va fi una similară cu cea a Utilizatorului, în limita disponibilității parcului auto al partenerului de mobilitate al FaraGrija.ro;

Excepții

§  Autovehiculele a căror masă pe ansamblu depășește 3500 kg, lungimea maximă 7000 mm și înălțimea maximă 2400 mm;

 • Oferirea serviciilor de consultanță prin e-mail sau telefonic de către echipa FaraGrija.ro față de întrebările pe care Utilizatorii le au în legătură cu durata soluționării dosarului, rezultatele posibile ce ar putea interveni. Pentru apelurile și mesajele scrise recepționate între orele 8-17:00 în zilele lucrătoare se primește răspuns în aceeași zi. Apelurile și mesajele primite în afara acestui interval sunt prioritizate pentru următoarea zi lucrătoare.
 • Tractare gratuită Autonom în caz de incident rutier imobilizator (serviciu disponibil pentru pachetele achiziționate începând cu 13.05.2023) pentru Utilizatorul care are calitatea de persoană păgubită, iar dacă se dovedește vinovăția Utilizatorului, acesta beneficiază de un discount de 20% din costul tractării. Acest serviciu se aplică unui singur eveniment acoperit de polița RCA, fără limită de km.

B2 PACHETUL STANDARD A24 include:

 • Serviciul de notificare către societatea de asigurări a incidentului auto survenit, cu consecința deschiderii dosarului de daună, al cărui număr și stadiu îi vor fi comunicate în mod constant Utilizatorului, prin metoda de comunicare aleasă – telefonic  sau e-mail, astfel cum este descris la punctul 1 de mai sus;
 • Oferirea serviciilor de consultanță prin e-mail sau telefonic de către echipa FaraGrija.ro față de întrebările pe care Utilizatorii le au în legătură cu durata soluționării dosarului, rezultatele posibile ce ar putea interveni. Pentru apelurile și mesajele scrise recepționate între orele 8-17:00 în zilele lucrătoare se primește răspuns în aceeași zi. Apelurile și mesajele primite în afara acestui interval sunt prioritizate pentru următoarea zi lucrătoare.
 • Tractare gratuită A24 în caz de incident rutier imobilizator sau defecțiune mecanică (serviciu disponibil pentru pachetele achiziționate începând cu 20.09.2023) pentru Utilizatorul care are calitatea de persoană păgubită sau vinovată în limita a 100 de km sau până la cel mai apropiat service. Acest serviciu se aplică unui singur eveniment acoperit de polița RCA sau unei defecțiuni mecanice. Doar pentru vehicule mai noi de 20 de ani.

Serviciul de tractare gratuită în caz de incident rutier imobilizator se realizează în funcție de partenerul FaraGrija.ro pentru care Utilizatorul a optat la momentul achiziționării / dobândirii pachetului Standard cu respectarea termenilor și condițiilor publicați la una din următoarele adrese Autonom sau A24

Utilizatorii înțeleg că nu pot pretinde beneficii care nu sunt oferite de partenerul FaraGrija.ro pentru care au optat în vederea realizării serviciului de tractare gratuită în caz de incident rutier.

C. PACHETUL PREMIUM include

Prin achiziționarea pachetului Premium, în situația în care este implicat într-un incident rutier, Utilizatorul poate beneficia prin intermediul aplicației FaraGrija.ro, în funcție de calitatea de persoană responsabilă de evenimentul rutier/persoana vătămată în urma evenimentului rutier pe care o deține, de următoarele servicii suplimentare față de cele de care poate beneficia în baza pachetului Standard:

 • Asistență rutieră în cazul unui accident

În situația în care producerea incidentului rutier în care Utilizatorul a fost implicat atrage necesitatea prestării serviciilor de tractare a autoturismului, echipa FaraGrija.ro poate furniza acest serviciu Utilizatorului prin intermediul partenerilor/colaboratorilor săi, în funcție de opțiunea Utilizatorului de la data achiziționării pachetului, .

Serviciul de tractare al autovehiculului se va presta în caz de nevoie pe întreg teritoriul României, fără limită de km, indiferent de locul incidentului și include inclusiv recuperarea gratuită a mașinii avariate din afara carosabilului și depozitarea acesteia, fără costuri suplimentare, pentru o perioadă de maximum 3 zile calendaristice.

Pentru prestarea acestui serviciu, Utilizatorul va avea la dispoziție call center, disponibil 24/24, prin intermediul căruia va putea contacta partenerii echipei FaraGrija.ro pentru prestarea serviciilor de asistență rutieră, cei din urmă având obligația să se prezinte la locul incidentului într-un interval de maxim 1,5 h-3 h de la data sesizării de către Utilizator, în funcție de distanță și condițiile meteorologice.

Utilizatorului îi va fi prestat acest serviciu cu respectarea termenilor și condițiilor specifici partenerului FaraGrija.ro pentru care au optat cu scopul de a beneficia de asistență rutieră în caz de accident, publicați la următoarele adrese Autonom sau A24 și dacă:

În situația în care Furnizorul nu poate interveni în intervalul menționat în prezenta clauză, acesta se obligă să informeze Utilizatorul în legătură cu acest aspect și se obligă să suporte contravaloarea costurilor efectuată de către un alt furnizor pe baza documentelor de plată prezentate de Utilizator: factură / chitanță / bon fiscal. La expirarea intervalului de 3 h, Utilizatorul este liber să aleagă serviciile oricărui alt furnizor disponibil la fața locului, urmând ca Furnizorul să deconteze contravaloarea costurilor ocazionate în maximum 7 zile de la data transmiterii documentelor de către Utilizator.

Utilizatorului îi va fi prestat acest serviciu cu respectarea termenilor și condițiilor publicați la următoarea adresă și dacă:

§  incidentul rutier a avut loc pe drumurile publice cu carosabil asfaltat deschis circulatiei publice de pe teritoriul României;

§  Utilizatorul poate deține atât calitatea de parte vătămată, cât și pe cea responsabilă de incident;

Utilizatorul înțelege că în ceea ce privește acest serviciu, nu poate pretinde decât acele beneficii pe care le oferă partenerul FaraGrija.ro pentru care a optat la momentul achiziționării / dobândirii unui Pachet FaraGrija.ro care include și acest serviciu. Utilizatorul este informat despre aceste beneficii prin accesarea termenilor și condițiilor fiecăruia dintre partenerii de mobilitate ai FaraGrija.ro la următoarele adrese: Autonom sau A24.

 • Tractare gratuită în caz de defecțiune mecanică (serviciu disponibil pentru pachetele achiziționate începând cu 13.05.2023)

Serviciu care se aplică unui singur eveniment, iar tractarea se va face până la cel mai apropiat service, fără depășirea unei distanțe de 100 km pe teritoriul României.

Serviciul de tractare gratuită în caz de incident rutier imobilizator se realizează în funcție de partenerul FaraGrija.ro pentru care Utilizatorul a optat la momentul achiziționării / dobândirii pachetului Standard cu respectarea termenilor și condițiilor publicați la una din următoarele adrese Autonom sau A24.

Utilizatorii înțeleg că nu pot pretinde beneficii care nu sunt oferite de partenerul FaraGrija.ro pentru care au optat în vederea realizării serviciului de tractare gratuită în caz de defecțiune mecanică inclus în pachetul Premium.

Excepții asistență rutieră în caz de defecțiune mecanică sau în cazul unui accident

§  Autovehiculele a căror masă pe ansamblu depășește 3500 kg, lungimea maximă 7000 mm și înălțimea maximă 2400 mm;

§  Autovehiculele care prezintă orice tip de modificări care nu sunt acceptate de legislația circulației rutiere din România;

§  Autovehiculele de competiții moto-sportive, autovehicule care se antrenează sau participă la competiții moto-sportive;

§  Autovehiculele avariate în cazul în care avaria este cauzată de defecțiunea remorcii tractate;

§  Autovehiculele avariate în cazul în care avaria acestuia este cauzată de încărcătura transportată;

§  Autovehicule care nu sunt în conformitate cu legislația rutieră din România.

§  Serviciul de tractare nu se poate acorda daca Vehiculul ce urmeaza a fi tractat a fost folosit pentru taximetrie, transport alternativ – ridesharing (ex. Uber, Bolt, Bla Bla Car ect.), scoala de soferi, activitati de impingere sau tractare, curse, antrenamente, concursuri.

 • Consultanță juridică

În situațiile în care după analiza dosarului de daune se constată că soluționarea dosarului de daună nu se va putea soluționa de maniera solicitată și dorită în relația cu societatea de asigurări, existând un dezacord cu privire la, dar fără a se limita la, valoarea despăgubirilor, beneficiarul unui pachet Premium poate accesa și o sesiune de consultanță juridică, cu respectarea următorilor termeni și condiții:

 • Abonamentul Premium acoperă costurile aferente unei ședințe de consultații juridice, cu o durată maximă de 1 oră, oferită de partenerii FaraGrija.ro specializați în domeniul juridic, pentru a-i oferi Utilizatorului o perspectivă asupra drepturilor sale, cel din urmă putând astfel să decidă dacă dorește să promoveze o acțiune judiciară împotriva persoanelor răspunzătoare pentru pagubele cauzate sau optează pentru alte demersuri judiciare;
 • În măsura în care Utilizatorul accesează acest serviciu, Prestatorul va pune la dispoziția partenerilor juridici toate informațiile prelucrate prin intermediul aplicației, solicitând dacă sunt necesare informații, documente suplimentare de la Utilizator;
 • Prestatorul este cel care va intermedia întâlnirea – ce va putea avea loc fie online prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, fie la sediul partenerilor juridici FaraGrija.ro – și va comunica Utilizatorului locul, data și ora acestei întâlniri;
 • În urma sesiunii de consultanță juridică, partenerii juridici FaraGrija.ro vor comunica Utilizatorului opinia lor privind șansele de reușită cu privire la un demers judiciar împotriva societății de asigurare. Conţinutul opiniei este expresia analizei partenerilor noștri juridici în calitate de avocaţi, opiniile exprimate nefiind menite a garanta vreun rezultat conform acestora.
 • Dacă Utilizatorul optează pentru ședințe de consultanță/asistență juridică ce exced sesiunii de 1 oră acordată de echipa FaraGrija.ro, costurile aferente acelor servicii juridice suplimentare vor fi în sarcina Utilizatorului; 
 • Prestatorul nu poate fi ținut răspunzător de soluția propusă de partenerii FaraGrija.ro specializați în domeniul juridic, iar Utilizatorul înțelege că partenerii FaraGrija.ro au dreptul de a refuza continuarea unui demers juridic având ca punct de plecare un dosar de daune instrumentat prin intermediul aplicației FaraGrija.ro.

 

 • Reprezentare în instanță (doar pentru pachete achiziționate pe www.FaraGrija.ro.ro) – Asistență în cazul producerii unui eveniment asigurat legat de accidentele auto asigurate prin contracte de asigurare de răspundere civilă obligatorie auto, prin intermediul clienților FaraGrija.ro în cazurile în care:
 1. Clientul, implicat într-un accident auto, nu este vinovat de producerea accidentului, are achiziționat un pachet FaraGrija.rocare include acest serviciu și dorește apelarea la acest serviciu.
 2. Clientul, implicat într-un accident auto, este vinovat de producerea accidentului și dorește să ofere/cesioneze acest serviciu persoanei vătămate din accidentul în cauză;
 3. Culpa în producerea accidentului este comună și Clientul dorește să extindă sfera serviciului și asupra celuilalt șofer implicat în accident.
 •  Serviciile de asistență menționate mai sus sunt valabile în următoarele circumstanțe de producere a accidentului:
 1. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale (fără vătămări corporale);
 2. În accident au fost implicate maximum doua vehicule, care dețin asigurare RCA valabilă la data producerii accidentului;
 3. Din accident nu au rezultat pagube și la alte structuri (stâlpi, garduri, etc.)
 4. Accidentul a avut loc pe teritoriul României.
 •  Pentru alte circumstanțe care nu sunt cuprinse în sfera situațiilor acoperite, Clientul poate fi îndrumat sau să ia legătura direct cu prestatorul servicii juridice  pentru asistență și consultanță juridică calificată.
 •  În toate situațiile de mai sus, Clientul, folosirea acestui servicii se poate face o singură datai, acesta nu mai poate fi folosit și a doua oară, în nicio circumstanță. Singura soluție este achiziționarea unui nou serviciu de la FaraGrija.ro, asignat poliței în vigoare.
 • Clientul poate de asemenea opta, pentru recuperarea sumelor de la asigurătorul său RCA în baza clauzei de decontare directă, sau de la asigurătorul său CASCO în cazul în care are un astfel de asigurător, sau de la asigurătorul RCA al persoanei vătămate. Acest lucru va fi posibil și în situația în care vorbim de culpă comună.
 •  Clientul trebuie să completeze în mod corect toate datele obligatorii cerute, să indice în mod corect împrejurările și cauzele producerii accidentului și să încarce documentele cerute – va exista un checklist. De asemenea, clientul trebuie sa aducă la cunoștința persoanei vătămate căreia îi cesionează serviciile sau în caz de culpă comună toate drepturile și obligațiile ce îi revin prin acceptarea acestui serviciu. În principiu, aplicația va solicita o astfel de declarație de acceptare dar, dacă din motive tehnice ea nu funcționează, obligația mai sus menționată subzistă.
 •  Clientului sau persoanelor care apelează la serviciul de recuperare pe cale judiciară a sumelor cuvenite, i se vor solicita:
 •  Împuternicire/contract de asistență juridică pentru prestatorul de servicii juridice de reprezentare în fața asigurătorilor și autorităților împărțită pe faze/servicii:
 •  Dacă Asigurătorul nu soluționează în termen legal cererea, prestatorul de servicii juridice va depune acțiune în instanță în măsura în care s-a optat pentru acest serviciu și se va notifica ASF
 • În faza soluționării în instanță și executării pe lângă cerere de chemare în judecată, dovezile privind comunicare cererii de despăgubire și lipsa de răspuns sau răspuns nesatisfăcător, vor trebui anexate dovezile de taxa de timbru, onorariul de avocat.
 •  Semnătura olografă de pe Constatul amiabil se va folosi si pentru declarații dacă Clientul este de acord, 
 • Întreaga documentație va fi transmisă tuturor părților 
 • Întreaga corespondență va avea log-uri de expediere și de primire pentru administrare și instanță. 
 • Clienții care nu sunt eligibili sau nu au serviciul achiziționat vor fi informați cu privire la acest aspect și vor putea apela  la serviciile mai sus menționate condiționat de plata unui onorariu pentru fiecare etapă mai puțin cea de completare a formularului de constatare amiabilă și avizare a daunei care este un serviciu gratuit.

  În cazul cererilor de despăgubire și cererilor pentru instanță se vor aplica următoarele condiții cu privire la contractul de asistență juridică, după caz:
   
 1. Contractul de asistență juridică va purta mențiunea încheiat la distanță și va purta semnătura noastră electronică și semnătura olografa a Clientului plus un checkbox pentru: GDPR, termeni și condiții, Prevederi legale pentru contractele semnate la distanța (14 zile termen de renuntare) etc.
 2. Contractul de asistență juridică va include un onorariu fix în sarcina Clientului dar avansat de prestatorul servicii juridice și un onorariu de succes constând în penalitățile la care asigurătorul ar fi obligat în mod suplimentar conform legii.
 3. Cererile de despăgubire, acțiunile în instanță vor menționa în mod obligatoriu că despăgubirile cuvenite se vor vira în contul prestatorului servicii juridice  în vedere identificării și distribuirii plăților în termen de 72 de ore de la identificare. Distribuirea va avea loc după reținerea onorariului cuvenit PRESTATORULUI DE SERVICII JURIDICE, a cheltuielilor avansate de prestatorul servicii juridice. Plata cu întârziere a sumelor din despăgubiri se va penaliza cu 0,1% pe zi de întârziere

___________

Perioada de valabilitate a pachetului achiziționat este de 12 luni calendaristice și  începe să curgă de la data la care polița RCA intră în vigoare, în situația în care valabilitatea poliței RCA începe să curgă la un moment ulterior achiziționării pachetului de servicii. În caz contrar, în situația în care la momentul achiziționării unui pachet de servicii, Utilizatorul deține o poliția RCA valabilă, perioada de valabilitate a pachetului de servicii începe să curgă în termen de 24 h de la momentul achiziționării.

Un pachet achiziționat este valabil pentru o singură daună, în sensul în care serviciile incluse în pachetul achiziționat pot fi utilizate o singură dată în legătură cu dauna pentru care s-a deschis dosarul la societatea de asigurare.

Dacă în urma activării pachetului de servicii, utilizatorul nu are nevoie și nu va utiliza toate serviciile din pachet, serviciile neutilizate nu se raportează la următorul pachet achiziționat.   

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizatorul declară în mod expres că a luat la cunoștință de faptul că toată creația grafică și conținutul aplicației accesate sunt proprietatea Prestatorului. Fac excepție informațiile, elementele grafice aparținând altor entități, care sunt proprietatea partenerilor Prestatorului.

Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu copieze, să nu vândă sau să exploateze serviciile și informațiile la care are acces ca urmare a utilizării acestei aplicații, în parte sau complet.

Utilizatorului îi este interzisă modificarea, copierea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuția sau crearea unor materiale derivate bazate pe serviciile sau programele folosite în cadrul aplicației.

RĂSPUNDERI

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că serviciile pe care le prestăm prin intermediul aplicației sau de care Utilizatorii beneficiază prin intermediul aplicației nu sunt de natură să atragă vreo obligație legală sau contractuală, de orice natură, Prestatorului sau partenerilor/angajaților/colaboratorilor acestuia.

Serviciul de evaluare daună furnizat prin intermediul aplicației are drept rol și scop să asigure pentru Utilizator o informare corectă și obiectivă cu privire la valoarea despăgubirilor pe care Persoana păgubită ar putea să le solicite de la Asigurător. 

Utilizatorii înțeleg și acceptă că valoarea despăgubirii rezultată din furnizarea serviciului de evaluare daună nu obligă Asigurătorul ori Prestatorul la plata acestei sume.

Utilizatorii înțeleg și acceptă în egală măsură faptul că valoarea despăgubirii rezultată din serviciul de evaluare daună poate fi diferită de valoarea ce va fi necesară pentru repararea autovehiculului, iar noi nu ne asumăm nicio răspundere pentru situația în care costul reparării autovehiculului depășește valoarea estimată de noi prin serviciul de evaluare daună.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că opinia furnizată de partenerii juridici FaraGrija.ro nu îi obligă la obținerea unui rezultat favorabil în cazul unui demers juridic.

Toate serviciile ce sunt furnizate prin intermediul aplicației se vor efectua în baza informațiilor și documentelor transmise de către Utilizator, care își asumă întreaga răspundere față de corectitudinea datelor și informațiilor furnizate. Utilizatorul va răspunde potrivit normelor legale interne pentru furnizarea de informații eronate și/sau greșite, independent de forma vinovăției cu care a acționat.

Nu ne asumăm nicio răspundere pentru modul de soluționare al notificării/avizării evenimentului auto sau al dosarului de daună de către Asigurător ori al dosarului inițiat în instanță împotriva Asigurătorului. Serviciile ce sunt puse la dispoziția Utilizatorului prin intermediul aplicației reprezintă doar  intermedierea raportului dintre Utilizator și Asigurător, pentru a facilita demersul de deschidere și soluționare al dosarului de daună, respectiv dintre Utilizator și partenerii specializați prin punerea la dispoziția Utilizatorului a unei platforme digitale.  În acest sens, utilizatorul își asumă riscul ca în urma analizării de către Asigurător a documentelor încărcate în aplicație în vederea notificării daunei, Asigurătorul să stabilească că incidentul notificat nu reprezintă eveniment asigurat, fiind exclus de la acordarea despăgubirilor.Într-o astfel de situație, Utilizatorul care a achiziționat pachetul Premium va putea accesa sesiunea de consultanță juridică în condițiile descrise mai sus.

Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții Utilizatorul înțelege și este de acord ca Prestatorul să îl reprezinte în fața Asigurătorului și / sau a partenerilor specializați  în limitele necesare pentru prestarea serviciilor ce îi sunt puse la dispoziție prin intermediul acestei aplicații.

Utilizatorul înțelege și acceptă faptul că Prestatorul nu își asumă o reprezentare generală a Utilizatorului în fața Asigurătorului, ci că va asigura doar intermedierea  comunicării dintre Utilizator și Asigurător, prin transmiterea informațiilor ce îi sunt puse la dispoziție. Prestatorul nu poate fi tras la răspundere și nu pot fi ridicate pretenții față de acesta în baza prevederilor Codului Civil român pentru serviciile furnizate prin intermediul aplicației.

Utilizatorii nu pot formula nici un fel de pretenții față de Prestator sau partenerii/salariații/colaboratorii acestuia pentru modul de soluționare al dosarului de daună de către Asigurător, indiferent de serviciul ce a fost furnizat prin intermediul aplicației (exemplificativ însă nu și limitativ: notificarea/avizarea evenimentului auto, evaluarea despăgubirilor materiale ale autovehiculului, depunerea dosarului de daună, etc.).

Utilizatorii înțeleg și acceptă că termenele în care se precizează că se vor furniza serviciile oferite prin intermediul aplicației, sunt termene de recomandare și că suntem absolviți de orice răspundere în eventualitatea producerii oricăror întârzieri în furnizarea serviciilor, cu excepția situației în care se constată de către o instanță judiciară că întârzierea se datorează în mod direct și exclusiv culpei Prestatorului.

JURISDICȚIE

Prin accesarea acestei aplicații, Utilizatorul acceptă în mod expres că orice dispută legală legată de/în legătură cu serviciile furnizate de Prestator prin aplicație, vor fi guvernate de legile din România, indiferent de locul în care Utilizatorul accesează aplicația. Dacă Utilizatorul accesează această aplicație din afara României, o face pe riscul său și este singurul responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

Părțile vor încerca să soluționeze în mod amiabil eventualele divergențe legale intervenite în legătură cu serviciile furnizate prin intermediul aplicației „FaraGrija.ro”, iar în situația în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi soluționat de instanțele judiciare competente de la sediul Prestatorului. 

UTILIZATORUL ACCEPTĂ ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII

Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat acești termeni și condiții. Folosirea Aplicației de către Utilizator implică acceptarea necondiționată a acestor termeni și condiții. În cazul în care nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții, vă rugăm să nu folosiți aplicația.

În ceea ce privește serviciile prestate de către Partenerii noștri specializați, vă informăm în mod expres că în relația cu aceștia vi se aplică termenii și condițiile acestora, pe care aveți obligația de a-i consulta la următoarele adrese:

Termeni și condiții asistență rutieră Autonom

Termeni și condiții autoturism la schimb Autonom

Termeni și condiții asistență rutieră A24

Prin acceptarea termenilor și condițiilor echipei FaraGrija.ro, vă asumați în mod expres că ați citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile practicați de partenerii noștri autorizați, precum și că echipa FaraGrija.ro nu răspunde pentru modul în care contractul dintre dvs. și parteneri se derulează.

 

ASISTENȚĂ

Dacă aveți orice problemă legată de funcționarea aplicației „FaraGrija.ro”, ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@faragrijaro sau la numerele de telefon: 0373809500.

 

Data ultimei actualizări: 08.01.2024